Stresshantering

Reloading med Vilokraft

Är en form av mental träning och hjälper dig att lära känna igen kroppens signaler vid stress och skapar strategier för att förebygga stressrelaterade sjukdomar.

Reloading tar upp vad som är stressorer i arbetslivet och i det privata. Kursen tar upp vilka fysiska och psykiska symtom du kan få när du är stressad, ifrån stresshormon till muskelspänningar och mentala utmattningar. Vi kommer att se över din livsstil, dina vanor, ditt beteende och de behov du har.

Vi kommer även att ta utforma personliga praktiska verktyg som du kan använda för att minska stress. Här ingår även massageterapeutisk behandling med kroppscanning.

20131108_162501Vi lanserar meditationskvällar

Nu har du möjlighet att anmäla dig till kvällskurs inom mental träning. Meditation är ett av de grundläggande delarna inom Reloading.
Under åtta måndagar från och med den femte september mellan kl 18:30-19:30 får du lära dig olika former av meditation.

Vi kommer att gå igenom andning, målfokusering och tekniker inom stress.

Dessa tekniker kommer att vara ditt första steg i att kunna hantera stress som du dagligen möter. För mer information och anmälan kontaktar du Kristina Wojén.