Stresshantering

Reloading med Vilokraft

 

kristina-10

Är en form av mental träning och hjälper dig att lära känna igen kroppens signaler när du är stressad. Att lära känna igen vilka symtom som är orsakade av stress gör att du lättare kan hitta en balans i din vardag.

Reloading tar upp vad som är stressorer i arbetslivet och i det privata. Kursen tar upp vilka fysiska och psykiska symtom du kan få när du är stressad, ifrån stresshormon till muskelspänningar och mentala utmattningar. Vi kommer att se över din livsstil, dina vanor, ditt beteende och de behov du har.en kroppens signaler vid stress och skapar strategier för att förebygga stressrelaterade sjukdomar.

Vi kommer även att ta utforma personliga praktiska verktyg som du kan använda för att minska stress. Här ingår även massageterapeutisk behandling med kroppscanning.

Kommande kurser

En energigivande lördag

Snart är det dags för en kursdag i meditation. Kursdagen hjälper dig att komma i kontakt med din inre styrka. Hjälper dig att bli grundad i dig själv och du lättare kan utgå från den du är. Hjälper dig att kommunicera klart och tydligt om vem du är, vad du önskar men också att klara av att vara flexibel och anpassningsbar till nya situationer.

Med hjälp av meditation och NLP – Neurolingvistisk programmering.

Nästa kursdag är den 29 september
Tid: 10.00-17.00
Plats: Vilokraft, Sjögatan 1
För mer information och bokning klicka här.


Meditationskvällar

Inför hösten har du möjlighet att anmäla dig till kvällskurs inom mental träning. Meditation är ett av de grundläggande delarna inom Reloading.
Under sex tisdagskvällar får du lära dig olika former av meditation.

Kursen kommer att handla om olika tekniker inom andning, målfokusering och stress. Dessa tekniker kommer att vara ditt första steg i att kunna hantera stress som du dagligen möter.

Kursstart: 4 september
Kursavslut: 9 oktober
Tid: 18:30 – 19:30
Din investering: 1250 kr

Anmälan görs till Kristina Wojén senast den 28 augusti