reloading med vilokraft

Stresshantering

 Är en form av mental träning och hjälper dig att lära känna igen kroppens signaler när du är stressad. Att lära känna igen vilka symtom som är orsakade av stress gör att du lättare kan hitta en balans i din vardag.

 

Reloading tar upp vad som är stressorer i arbetslivet och i det privata. Vi ser över vilka fysiska och psykiska symtom du kan få när du är stressad, ifrån stresshormon till muskelspänningar och mentala utmattningar. Vi kommer att se över din livsstil, dina vanor, ditt beteende och de behov du har och skapa strategier för att förebygga stressrelaterade sjukdomar.

Vi kommer även att ta utforma personliga praktiska verktyg som du kan använda för att minska stress. Här ingår även massageterapeutisk behandling med kroppscanning.