hypnos

För Sinnet

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax, mental träning, meditation, m.m. I västerländsk klinisk psykologi och medicin används tillståndet för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Vid utövande av hypnos krävs kompetens, etik och professionella ramar.

I trans kan du snabbt och enkelt uppnå följande: 

 • Behandla fobier
 • Nya vanor med mat, rökning, motion
 • Öka motivation
 • Skapa positiv inställning
 • Öka prestationsförmåga
 • Stimulera kreativitet
 • Minska vissa smärtor
 • Minska ångest och depression
 • Bättre stresshantering
 • Stärkt immunsystem
 • Påskynda återhämtning efter operationer
 • Mildra psykosomatiska symtom                                                                                   
 • Hantera svåra känslor
 • Avleda obehagliga upplevelser

I många fall är hypnos ett lämpligt hjälpmedel i sökandet efter problemens djupare orsaker och behandlingen kan ta längre tid. I andra fall är problemens orsaker mindre komplicerade och hypnos kan användas som en självhjälpsmetod för att bättre hantera den aktuella situationen. Längden på behandlingen beror på klientens behov och problem.