Fantastiska Frekvensterapin & Bioresonansen

Allt vibrerar och avger värmestrålning, fotoner som är ljusets partikel. Kvantfysiken ger förklaringar av det minsta som är atomernas värld. Ordet kvant kommer ur att ljuset är kvantiserat och består av ljuspartiklar, energikvanta vilket vi kallar fotoner. Ljus är...